« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ - ZMĚNIT UZAVŘENOU SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITÝCH VĚCÍ – HOSTINCE NA KLOKOČNÉ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ
<br>
<br>
ZMĚNIT UZAVŘENOU
<br> SMLOUVU O NÁJMU
<br> NEMOVITÝCH VĚCÍ –
<br> HOSTINCE NA KLOKOČNÉ
<br>
<br>
V souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňujeme záměr změnit smlouvu o nájmu nemovitých věcí č.1/2017,uzavřenou dne
<br> 12.7.2017,jejímž předmětem je přenechání pozemku parc.č.st.142 – zastavěná plocha
<br> a nádvoří o výměře 384 m2,jehož součástí je budova hostince Na Klokočné č.p.71,a
<br> pozemku parc.č.15/5 – ostatní plocha o výměře 1398 m2,nacházejících se v obci a
<br> katastrálním území Klokočná a zapsaných pro tuto obec a katastrální území v katastru
<br> nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním
<br> pracovištěm Praha-východ na LV č.10001,nájemci Daně Schniderové,se sídlem:
<br> Tererova 1357/10,149 00 Praha-Chodov,IČO: 68373091 <,>
<br> a to tak,že doba nájmu obou výše uvedených nemovitostí (včetně budovy hostince Na
<br> Klokočné) se prodlouží o 2 XXXX do XX.září XXXX a jako nový výpovědní důvod bude
<br> sjednána realizace rekonstrukce či jiných stavebních úprav,které budou bránit provozu
<br> hostince <.>
<br>
<br> Starosta
<br>
<br> v.r <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Datum vyvěšení na úřední desce: XX.5.2022
<br> Datum sejmutí z úřední desky: ………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/5411376

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz