« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-b411f.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.4/2022
<br>
dne 8.6.2022 v 19:00 hodin
<br> v sále Kulturního domu
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení - volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise,program jednání
2.Účetní závěrka a závěrečný účet obce Horní Bojanovice za rok 2021
3.MŠ - účetní závěrka k 31.12.2021
4.Dodatek č.4 ke smlouvě č.019211A
5.Smlouvy o připojení k distribuční soustavě – eg.d
6.Prodloužení nájemních smluv na byty v budově Podporované bydlení
7.Pronájem obecního bytu
8.Pronájem obecních prostor pro podnikatelskou činnost kadeřnictví - masáže
9.Pronájem obecního koupaliště
10.Dotace a dary z rozpočtu obce
11.Aktualizace cen pronájmů KD,vinotéky,Areálu volného času a Sazebníku OÚ
12.Aktualizace pojištění obce
13.Smlouva o dílo – Změna č.1 ÚP Horní Bojanovice
14.Vklad volných prostředků na Termínovaný vklad KB
15.Komunální volby 2018-schválení počtu zastupitelů
16.Různé
17.Diskuze
18.Závěr
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 31.5.2022
Vyvěšeno v elektronické podobě: 31.5.2022
<br> Sňato dne:
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5411117

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz