« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Rozhodnutí - společné povolení stavby Loket_ ul. Tovární - vodovod a tlaková splašková kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - společné povolení stavby Loket_ ul. Tovární - vodovod a tlaková splašková kanalizace
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor životního prostředí
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
ČÍSLO SPISU: MUSO/20024/2022/OŽP/ROST
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/20024/2022/OŽP/ROST
<br> ČÍSLO EVIDENČNÍ: 67952
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX,+XXX 720 979 115
<br> E-MAIL: robin.strudl@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 26.05.2022
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Sokolov,odbor životního prostředí,jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst.2 písm <.>
<br> c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „vodní zákon“),s působností speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst.5 téhož
<br> zákona a § 15 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
<br> „stavební zákon“),a jako místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),schvaluje
<br> právnické osobě: Sokolovská vodárenská,s.r.o.<,>
<br> sídlem: XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,XXX XX Sokolov (IČO: XXXXXXXX)
<br> (Účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu)
<br> stavební záměr „Loket,ulice Tovární – vodovod a tlaková splašková kanalizace“ dle § 94j,§ 94p
<br> stavebního zákona a § 15 vodního zákona <.>
<br> Pozemky vymezené pro realizaci stavebního záměru v souladu s § 94p stavebního zákona
<br> parc.č.494,488/2,499/1,500/2,534,535/1,535/17,568,577/16,993/57,1003,1047,1048/1,1048/2 <,>
<br> 1049,katastrální území Loket [686514],obec Loket [560537],okres Sokolov [CZ0413],kraj Karlovarský
<br> [CZ041]
<br> Orientační umístění stavby v souřadnicovém systému S-JTSK
<br> Tlaková kanalizace TK: ZÚ: Y – 858703; X – 1014315
<br> KÚ: Y – 858148; X – 1014221
<br> Tlaková kanalizace TK1: ZÚ: Y – 858488; X – 1014370
<br> KÚ: Y – 858451; X – 1014384
<br> Tlaková kanalizace TK2: ZÚ: Y – 858319; X – 1014356
<br> KÚ: Y – 858218; X – 1014552
<br> Vodovodní řad V: ZÚ: Y – 858243; X ...

Načteno

edesky.cz/d/5410428

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz