« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Zápis z jednání zastupitelstva květen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání zastupitelstva květen 2022
Zápis č.5/2022 z jednání zastupitelstva obce Kozojedy
<br> konaného dne 9.5.2022 od 18:30
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kozojedech
<br>
Počet přítomných členů zastupitelstva 5,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1) Zahájení
<br>
Starosta obce nejprve přivítal všechny přítomné <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit zapisovatele pí.Škaloudovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit ověřovatele zápisu
<br> Mgr.Štefflovou a p.Myšku <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy schvaluje program zasedání zastupitelstva obce:
<br>
Program jednání: 1) Zahájení
<br> 2) Kontrola usnesení,rozpočtová změna
<br> 3) Záměr pronájmu garsonky
<br> 4) Těžba dřeva
<br> 5) Diskuse
<br> 6) Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tím přijato <.>
<br>
<br> 2) Kontrola usnesení
<br>
Štěpkování se uskutečnilo <.>
<br>
<br> Kontejner na objemný odpad byl odvezen <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo schvaluje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026 <.>
<br> Komunální volby se uskuteční ve dnech 23.a 24.9.2022 <.>
<br>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje počet 7 členů zastupitelstva Obce Kozojedy pro volební období
<br> 2022-2026 <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Rozpočtová změna <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou rozpočtovou změnu <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitels...

Načteno

edesky.cz/d/5409225

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz