« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Záměr na směnu pozemků ve vlastnictví obce Osek - doplnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr směna.pdf (605.21 kB)
Strana 1 (celkem 2)
<br> Podle zákona č.128/2000 Sb.9 39,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje obec Osek záměr na směnu pozemků ve vlastnictví obce Osek:
<br> par.č.247/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 987 rn2 par.č.247/2 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 111 m2 par.č.175 orná půda o výměře 1 426 m2
<br> nacházející se v katastrálním území Osek u Radomyšle,které jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrální úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice <.>
<br> Za pozemky ve vlastnictví XXXXXXXXXX XXXXXXXX,Pod strání XXXX/XX,XXX XX Praha:
<br> par.č.st.160 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 par.č.222/3 lesní pozemek o výměře 949 m2
<br> par.č.222/4 lesní pozemek o výměře 25 m2
<br> par.č.230/4 orná půda o výměře 136 rn2
<br> par.č.246/3 lesní pozemek o výměře 113 m2
<br> par.č.246/4 lesní pozemek o výměře 9 m2
<br> par.č.246/6 lesní pozemek o výměře 1 161 m2
<br> nacházející se v katastrálním území Osek u Radomyšle,které jsou zapsány na listu vlastnictví č.535 u Katastrální úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice <.>
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 Strakonice e—mail: starosta©obec<osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038,dat.schránka: 2223mzf
<br> Strana 2 (celkem 2)
<br> Důvodem shora uvedeného záměru je směna ve veřejném zájmu pro vedení trasy vodovodu po vlastním pozemku a k zajištění přístupu k vodojemu obce Osek <.>
<br> Podrobnější informace mohou zájemci získat v úředních hodinách na OÚ Osek.V souladu s výše uvedeným zákonem obecní úřad vyzývá občany,aby předali svoje připomínky k záměru směny tohoto majetku obce,a to písemně nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na Obecní úřad Osek <.>
<br> V Oseku 30.5.2022
<br> XXXXX XXXXXXXXX starostka obce X k fi
<br> Šišák-C ULi/š:.í ' 386 01 Strakonice-
<br> I "v — „>.-.<.>.DŽČ “vivi-1.5:- :(L'QĚ-"í
<br> Vyvěšeno na ÚD dne: 30.5.2022 Elektronicky zveřejněno dne: 30.5.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 Strakonice e-m...

Načteno

edesky.cz/d/5408813

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz