« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 03/2022 pronajmout pozemek 1087/6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr 03/2022.doc
OBEC RAKOVICE
Obecní úřad
<br> LJ
<br>
<br>
<br> Záměr 03/2022
Obec Rakovice zveřejňuje,ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Záměr pronajmout pozemek
<br> parcelní číslo: 1087/6 o výměře 1019 m2
Katastrální území Rakovice,vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek <.>
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne 12.dubna 2022,usnesením č.26/04/2022 <.>
…………………………
XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
26.04.2022
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
1
Záměr 03/2022 mapa.pdf
Publikace dat ISKN Tisk - Os :156ms,44 prvků.Page 1 of 1
<br> 108 FQ
<br> 103 HE?
<br> 11042fo
<br> I | 104252?
<br> 20.7.2020
<br> http:I/sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushkafprint.3.st

Načteno

edesky.cz/d/5407761

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz