« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - ROZHODNUTÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Česká Lípa
<br> Dubická 2362/56,470 01 Česká Lípa
<br>
<br>
Spis.zn.: 2RP10956/2017-541202/10
Č.j.: SPU 109212/2022/Pob/Kr
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: l.kratena@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br>
<br> V České Lípě dne: 25.5.2022
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Česká Lípa
(dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
rozhodl
podle ust.§ 11 odst.4 zákona takto:
<br> návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velenice u Zákup
zpracovaný společností osob GROMA PLAN s.r.o <.>,se sídlem Plachého 1558/40,301 00
Plzeň,POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o <.>,IČO: 29099323 a Ing.XXXXXX XXXXXXXX,IČO:
XXXXXXXX,na základě smlouvy o dílo č.1266-2017-541101 ze dne 3.10.2017,Mgr.Barborou
Salátovou,která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav <,>
s příslušným oprávněním k projektování pozemkových úprav,číslo oprávnění 216530/2011-
MZE-13301 <,>
<br>
se schvaluje <.>
<br> Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona,v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu jsou z důvodu
velkého počtu uvedeni v příloze č.1 tohoto rozhodnutí,která je součástí výroku <.>
<br>
<br>
<br>
<br> SPU 109212/2022/Pob/Kr 2
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Velenice
u Zákup bylo zahájeno v souladu s § 6 odst.3 zákona č.139/2002 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/5407567

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz