« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Rozpočtová změna č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna č.1/2022
DBEC KOZOJEDY,IČO 00578410 KEÚ4 110.0 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> __._'.___:._:'I| ___—_i__4r:______.L::::='l"."£l'-l l."." -' '
<br>.:I-.<.>.á- :1 '
<br> Par Fai orgi oraz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po měně Název 4111 99043 0.00 9 928,50 9 928.50 Neinvestiční přijaté transfery z
<br> 13 33 423 '“ 3343333 Fl'íjmyz pronájmu W " '
<br>.<.>.a.-
<br> 3333.53 3342453
<br>.r 4 " <.>,<.>._ __.|.<.> lll.<.> ' l.: !"It.<.> L'L'.: 'r '- - ' - -'
<br> Per Pol org1 org-2 N+Z+Uz ZJ Původnfhodnota Změna Po změně název 3419 5154 0,00 7 000,00 ? 000.00 Elektrická energie
<br> '312 3121"
<br> 3313 5154
<br> ' z 433 333.33 37 333.33 2 333 333.33 Budovy.h 5 stavby ' _“
<br> 53 33333,3,42 43 333.53 Nákup materiálu jinde neazevzařn * 0.00 70 000.00 ?0 000,00 Elektrická energie
<br> Výdaje celkem " ' ' z 453 333,33 333,53 " ' z 453 353,53
<br> „.<.> —__.<.>.1.______
<br> 1 Qi „_ _ _.Par l-"olí Net Zdr Uz org: org: Původní Změna Po změně Název 0000 mx xxx :: xxxxx xxxxx 1001134 2 902 450,00 9 920.50 2 992 370,50 Bez paragrafu
<br> 1019 xm )oot )( ><thth xxxxx xxxxx 33 426,00 70,00 08 490.00 Ostatní zemědělskaa
<br> Příimy celkem 3 373 373,33 9 533,53 3 333 374.53 _
<br> Par Po! Net Zdr Uz org1 erg2 Původní Změna Po změně Název 3419 xxxx xxx ): xmx mxx xxxxx 210 000,00 7 000,00 217 000,00 Ostatní sportovníčlnnoet
<br> 3012 mx XXX )( xxxxx mxx xxxxx 2 50? 000.00 -67 000,00 2 440 000.00 Bytové hospodářství 3613 mx XXX )( XXXXX XXXXX XXXXX 160 000,00 59 998,58 229 958,58 Nebytové hoSpodářetví
<br> Výdaje celkem 2 87? 000,00 9 098,50 2 885 998.58
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona 3250/2000 53.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v pří padě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např,změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 11.04.2022

Načteno

edesky.cz/d/5407554

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz