« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Rozpočtová změna č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna č.1/2022
0050 KÚZOJEDY,ICQ 00570410
<br> KE04 1.101) URUÚB
<br> Rozpočtové změny 3 000000000 zpráeeu
<br> Schválené re- -- i: ' Meni č.Zaetupiteletvu predleženy ke schválení úpravy rezpnčtu: Příjmy Per Pel ergl H+Z+Uz ZJ Původní hodnete Změna Pa změně Název 1122 47 120,00 -21 050,00 25 270,00 Daň : příimů právnických 0500 ze 0000 1345 100 000,00 -12 000,00 95 400.00 Pfíiem :: pepletku ze 000001 eyetém 1340 0.00 4 200.00 4 200,00 Příjem ze zrušených míetnleh pepletků 4111 0803? 32 152,33 -32 152,33 0,00 Neinveetpi'iijrenelery z ušeeb.|00kl.4111 080?1 31 000,00 -31 000,00 0,00 Neinvestpřijlranefery z vše-00.000.4112 70 000,00 -300,00 “30 500,00 Neinvpřljzrenefery ze st.mzpn.:r rámci Celkem za Per: 200 072,33 -03 702,33 105 370,00 1010| 2131 00 105,00 -1 759,00 80 426,00 Pi'limy' z prenájrnu puzemků Celkem ze.Per: 1010 90 105,00 -1 "50.00 00 420,00 Ostatní zemědělská a potravinářská 1031 2111 100 000,00 -50 000,00 50 000,00 Příjmy z peekytwánl služeb & výr0bků Celkem za Per: 1031 100 000,00 -50 000,00 50 000,00 Pěstební činneet 3012 2132 104 000,00 -30 000,00 06 000,00 Příjmy z 50000ij 0etetní0h nem0uit$veh Celkem za Per: 3012 104 000,00 -30 000,00 00 000,00 Byteue heepodářetví 3745 2322 15 521,00 —15 521,00 0,00 Přijaté pejietné náhrady Celkem za Per: 3245 15 521,00 -15 521,00 0,00 Péče a 1ezhled obcí :: veřejneu zeleň 6310 2141 2 000,00 -1 500,00 500,00 Příjmy z 0r0ků (část) Celkem za Per: 6310 2 000,00 -1 500,00 500,00 Obecné příimy & výdeje : finančních Příjmy celkem 000 770,33 -200 402,33 400 290,00
<br> %—
<br> UB
<br> OBEC KÚZOJEDY.IČO 005?3410 KEÚ4 1.100 URGDG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Výdaje XXX XXX XXXX oraz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název XXXX 5222 1 000,00 0 000,00 10 000,00 Neinvestiční transfery spolkům Celkem za Par: 1030 1 000,00 0 000,00 10 000,00 Ústatní záležitosti lesniho 2321 5100 0,00 20 000.00 20 000,00 Nákup ostatních služeb 2321 0121 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 Stavby Celkem za Pa:: 2321 0,00 1 420 000,00 1 420 ...

Načteno

edesky.cz/d/5407553

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz