« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Svazek Domažlicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2021 Svazek Domažlicko
DSO Svazek Domažlicko
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br>
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232507
název DSO Svazek Domažlicko 94 @S=700.@U=321 <.>
<br> ulice,č.p.Babylon 27
obec Babylon
<br> PSČ,pošta 34401
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 379493150
<br> fax 379493286
<br> e-mail info@svazekdomazlicko.cz
<br> WWW stránky www.svazekdomazlicko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy 6 000,00 68 810,00 64 653,38
Kapitálové příjmy 48 190,00 48 190,00
Přijaté transfery 5 995 700,00 7 522 435,00 10 472 410,94
Příjmy celkem 6 001 700,00 7 639 435,00 10 585 254,32
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 22 700,00 22 700,00 22 237,12
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 735 000,00 885 000,00 884 189,92
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit.a někt.CO a PO 386 000,00 468 143,00 468 867,97
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 270 000,00 263 000,00 262 869,62
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 112 220,00 112 219,35
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 270 000,00 270 000,00
0000 4232 Investič...

Načteno

edesky.cz/d/5407538


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz