« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Veřejná vyhláška Podklady pro vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací D4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Podklady pro vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací D4
Sp.zn.: SZ SBS 13449/2022
Č.j.: SBS 20914/2022/OBÚ-06
Váš dopis č.j.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
<br> V Plzni 13.5.2022
<br> Věc:
<br>
<br> Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“) jako
věcně i místně příslušný orgán státní správy,podle ustanovení § 38 a § 41 odst.2 písm.i) zákona
č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších
předpisů,oznamuje účastníkům řízení vedeném k žádosti podnikající fyzické osoby Lubomíra
Polanského,se sídlem třída Přátelství 1998,397 01 Písek – Budějovické Předměstí,IČ: 123 27
182,o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu na stavbě „Dálnice D4 Čimelice -
Mirotice,SO 101“ v katastrálních územích Rakovice a Boudy <,>
<br> že ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v této věci a že účastníci
tohoto řízení se mohou,podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění,k těmto podkladům před vydáním rozhodnutí vyjádřit <.>
<br> Podkladem pro vydání rozhodnutí je dokumentace podaná spolu s žádostí,s níž
se účastnici již měli možnost seznámit při ústním jednáním nařízeném OBÚ v této věci <.>
V průběhu řízení nebyl spis vedený k této věci již doplňován <.>
<br> Do předmětného spisu lze nahlédnout,resp.s podklady a doklady relevantními
pro vydání rozhodnutí se seznámit a vyjádřit se k nim v termínu do 7.6.2022.Do spisu lze
nahlédnout na OBÚ,a to po telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou – Ing.Pavlem
Jiranem,tel.č.377 850 412 (377 850 401),e-mail: Pavel.Jiran@cbusbs.cz <.>
<br> Ing.XXXXX XXXX
předseda úřadu
<br> v zastoupení Ing.XXXXX XXXXX
zástupce předsedy
<br>
<br> ___________________________________________________________________________________________________________
TEL: 377 850 401,377 850 xxx,E-mail: podatelna.plzen@cbusbs.cz,DS: m4eadvu
<br> OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO
HŘÍMALÉHO 11,301 00 PLZEŇ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o ukončení shromažďován...

Načteno

edesky.cz/d/5407521

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz