« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Veřejná vyhláška Podklady pro vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací D4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Podklady pro vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací D4
Sp.zn.: SZ SBS 13449/2022
Č.j.: SBS 20914/2022/OBÚ-06
Váš dopis č.j.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
<br> V Plzni 13.5.2022
<br> Věc:
<br>
<br> Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“) jako
věcně i místně příslušný orgán státní správy,podle ustanovení § 38 a § 41 odst.2 písm.i) zákona
č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších
předpisů,oznamuje účastníkům řízení vedeném k žádosti podnikající fyzické osoby Lubomíra
Polanského,se sídlem třída Přátelství 1998,397 01 Písek – Budějovické Předměstí,IČ: 123 27
182,o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu na stavbě „Dálnice D4 Čimelice -
Mirotice,SO 101“ v katastrálních územích Rakovice a Boudy <,>
<br> že ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v této věci a že účastníci
tohoto řízení se mohou,podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění,k těmto podkladům před vydáním rozhodnutí vyjádřit <.>
<br> Podkladem pro vydání rozhodnutí je dokumentace podaná spolu s žádostí,s níž
se účastnici již měli možnost seznámit při ústním jednáním nařízeném OBÚ v této věci <.>
V průběhu řízení nebyl spis vedený k této věci již doplňován <.>
<br> Do předmětného spisu lze nahlédnout,resp.s podklady a doklady relevantními
pro vydání rozhodnutí se seznámit a vyjádřit se k nim v termínu do 7.6.2022.Do spisu lze
nahlédnout na OBÚ,a to po telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou – Ing.Pavlem
Jiranem,tel.č.377 850 412 (377 850 401),e-mail: Pavel.Jiran@cbusbs.cz <.>
<br> Ing.XXXXX XXXX
předseda úřadu
<br> v zastoupení Ing.XXXXX XXXXX
zástupce předsedy
<br>
<br> ___________________________________________________________________________________________________________
TEL: 377 850 401,377 850 xxx,E-mail: podatelna.plzen@cbusbs.cz,DS: m4eadvu
<br> OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO
HŘÍMALÉHO 11,301 00 PLZEŇ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o ukončení shromažďován...

Načteno

edesky.cz/d/5407521

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz