« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 5/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 25.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zápis č.5/2022 – Veřejné zasedání zastupitelstva 25.5.2022
<br>
Stránka 1 z 18
<br> Zápis č.5/2022
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 25.5.2022 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
<br>
Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluveni: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Ph.D
<br> Neomluveni:
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 6
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 1
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce XXXXXXXX XXXXX (dále
<br> „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední desce
<br> Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to
<br> od 17.5.2022 do 25.5.2022.Předsedající dále konstatoval,že dle prezenční listiny je
<br> přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předsedající zdůraznil,že tak jak také bylo avizováno,je z důvodu zdokumentování
<br> průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam.To je plně
<br> v souladu jak s Jednacím řádem zastupitelstva,tak i zásad GDPR <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXXX XXXXX a XXX XXX XXXX <,>
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXXX.Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
<br> protinávrhů <.>
<br> K návrhu se nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetl návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
<br> Jana Malého,zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
<br> Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,...

Načteno

edesky.cz/d/5407511

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz