« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Usnesení č. 5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 5-2022.pdf (364.32 kB)
KLENEČ
<br> USNESENÍ č.5/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ ZE DNE 23.5.2022
<br> ZO schvaluje:
<br> 1) Zapisovatele návrhu usnesení 2) Ověřovatelé zápisu 3) Program zasedání ZO Kleneč
<br> 4) Rozpočtové opatření č.2/2022 a č.3/2022
<br> 5) Účetní závěrku ke dni 31.12.2021 dle vyhlášky 220/2013 Sb <.>
<br> 6) Cenovou nabídku firmy Silnice Nymburk s.r.o na opravu komunikace v
<br> ulici Nádražní 7) Smlouvy služebností v ulici Lagroun jednorázová úhrada majitelům dotčených pozemků ve výši 100,-Kč 8) Výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ Víceúčelového hřiště Kleneč“,ve smyslu ust.š 27 písm.b) Zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2017,Nejvhodnější nabídka firmy TEWIKO systems s.r.0 <.>,IČ 2542887,nabídková cena 1 971 387,37 Kč vč.DPH.9) Zastupitelstvo obce Kleneč schvaluje podání žádosti o dotaci S názvem Kleneč- Podpora přípravy projektového záměru do Dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022 “ 10) Usnesení č.5/2022
<br> str.2
<br> 20 bere na vědomí: a) Zprávu kontrolního výboru b) Zprávu finančního výboru c) Zprávu kulturně sociálního výboru d) Zprávu pořádkového výboru e) Zprávu místostarostky výboru f) Zprávu starosty
<br> ZO ukláda: 1.Podepsat Smlouvy o dílo a firmou TEWIKO systems a firmou Slinice Nymburk s.r.o.- starosta 2.Požádat p.ing.Vraného o zajištění výběrového řízení na zakoupení vodidla IVECO- starosta 3.Zajistit pořádání Dětského dne - zastupitelé
<br> zapsal: p.Švec D.XXXXXX XXXXX XXXXXXXX obce K neč
<br> & vyvěšeno dne : XX.5.2022 " “\ sejmuto dne:
<br> zveřejněno na internetové úřední desce : 30.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5407198

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz