« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - návrh závěrečné účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh závěrečné účtu 2021
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2021 Název obce: Obec Srní Adresa Srní 113,341 92 Kašperské Hory IČ: 00256081 v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb.o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu,společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.1.Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.Kč) Č.řádku Název položky Schv.rozp.Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 11 730 9 202 8 666 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 5 734 5 813 4 413 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 200 200 0 4040 Třída 4 - Přijaté dotace 1 066 1 485 1 490 4050 Příjmy celkem 18 730 16 700 14 569 4200 Příjmy po konsolidaci 18 730 16 700 14 564 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 17 530 15 850 15 078 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 400 3 628 3 613 4240 Výdaje celkem 19 930 19 478 18 691 4430 Výdaje po konsolidaci 19 930 19 478 18 686 4440 Saldo příjmů a výdajů - 1 200 - 2 777 - 4 122 Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12,kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby.2.Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly.Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno,že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem.Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021: Základní běžné účty ÚSC Ostatní běžné účty (hospodářská činnost) Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku,nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce POŘÍZENÍ MAJETKU: Označení majetku hodnota(tis.Kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/….) LIKA lavice - posezení bez střechy rozměr cca 2x3 m dřevo 89 nákup DHM stavební úpravy čp.113 Snížení energetické náročnosti - vícepráce 662 nákup DHM Obnova retenční nádrže Staré Srní-přípravné práce 54 nákup DHM Zařízení vyprošťovací s příslušenstvím LUCAS GA-2R HZS bezúplatný převod od HZS Plzeňského kraje 609 bezúplatný převod od HZS Plzeňského kraje Královský dvorec Antýgl 159 nákup DHM – bude pokračovat v r.2022 Hygienické zázemí ATC Antýgl – stavební práce 1 886 nák...

Načteno

edesky.cz/d/5406133

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz