« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.04/2022
<br> Usnesení
<br> ze 4.veřejného zasedánízastupitelstva obce Potvorov konaného dne 26.5.2022 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> 1) Ceny rybářských povolenek na rok 2022 : děti do 15 let ( místní) : 200 Kč děti do 15 let ( cizí) : 300 Kč dospělí ( místní) : 500 Kč dospělí ( cizí) : 800 Kč
<br> 2) Opravu povrchu části místní komunikace na pozemku s p.č.1363/6 v k.ú.Potvorov s tím,že zastu- pitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č.652/22 ze dne 4.4.2022 poskytnutí dotace na tuto akci 2 dotačního titulu PSOV PK 2022—Projekty obcí ve výši 450 000,- Kč.Dotace bude čerpána na opravu povrchu cesty od budovy KD až k č.p.25 <.>
<br> Další část opravy povrchu této komunikace s p.č.1363/6 ( od rybníka kolem č.p.69 na hlavní křižo-
<br> vatku na návsi) bude realizována pouze z finančních prostředků obce Potvorov s cenovou nabídkou 203 000; Kč <.>
<br> 3) Žádost o zatmbnění části příkopu na pozemku s p.č.1363/6 a sousedícím s pozemkem s p.č.1470.Obec zafinancuje materiál,žadatel akci v součinnosti s obcí zrealizuje <.>
<br> 4) Zavést vítání nově narozených občánků do obce.Rodiče dítěte obdrží pamětní list,finanční dar ve výši 2 000 Kč a hračku pro nově narozeného občana obce.Rozhodnutí platí zpětně od 1.1.2022 <.>
<br> 5) Vyčištění vodních ploch obou rybníků v obci firmou RECORDING STUDIO ve výši 225 000; Kč.Bere na vědomí :
<br> 1) Informaci o plánovaném navýšení cen ze strany svozove' firmy XXXXXX XXXXXXXX a.s <.>,ato z důvodu navýšení cen pohonných hmot <.>
<br> 2) Informaci ohledně postupu pořízení nových vrat na severní straně hřbitova <.>
<br> 3) Informaci o převzetí upraveného návrhu ÚP Potvorov a zároveň informaci o XXX,že proběhne veřej- né projednání ÚP,ato XX.6 2022 od 17 hodin v sále KD v Potvorově <.>
<br> 4) Informaci o zrealizování výsprav komunikace (cesty k Řemešínu) firmou EUROVIA Silba,a.s.technologií JET Patcher <.>
<br> 5) Informaci o možnosti poskytnout nyní nevyuž...

Načteno

edesky.cz/d/5405644

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz