« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva obce Osek
mim; '
<br> ÚSÍKŽ "
<br> 36.zasedání Zastupitelstva Obce Osek
<br> podle zák.č.128/2000 Sb.v pl.znění
<br> svolávám
<br> do zasedací místnosti Obecního úřadu,Osek 77
<br> Program
<br> 428.Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> 429.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Osek na funkční období 2022 - 2026
<br> 430.Žádost o finanční dotaci — Společnost pro ranou péči
<br> 431.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Malá Turná — kabel NN"
<br> 432.Žádost o koupi pozemků par.č.641/4,641/5,641/6,641/7 k.ú.Jemnice u Oseka
<br> 433.Schválení směny pozemků mezi obcí Osek a paníStanislavou Ředinovou
<br> 434.Zpráva finančního výboru
<br> 435.Informace o zadání zakázek bez výběrového řízení dle směrnice o zadávání VZMR
<br> V Oseku 11.5.2022
<br> Vyvěšeno: 11.5.2022
<br> Sejmuto:
<br> Vyvěšeno také na: www.obec-osek.cz
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce;;Osek v i /- GÉEÉ ili“
<br> 380 01 Btn—3.DlČ 8200255316231
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 Strakonice
<br> e-mail: starosta©obec—osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038,dat.schránka: 2223mzf

Načteno

edesky.cz/d/5404643

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz