« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Veřejná vyhláška. FÚ - hromadný předpisný seznam, daň z nemovitých věcí na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška. FÚ - hromadný předpisný seznam, daň z nemovitých věcí na rok 2022 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
<br> Mánesova 1803/3a dne 21.04.2022
<br> 371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Čj.: 981155/22/2200—11460-304688 Elektronicky podepsáno 21.04.2022
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v úředních hodinách
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.977084/22/2200—11460—304688 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚcí NA ROK XXXX <,>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX vedoucí oddělení
<br> Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věci
<br> Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jimž je platební výměr,dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2022 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v d...

Načteno

edesky.cz/d/5404642

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz