« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 4/16052022/DS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 4/16052022/DS
Obecní úřad Rovná
<br> Rovná 40 357 65 Rovná
<br> Č.j.; 4/16052022/DS Rovná 25.05.2022 Příloha: 0/0
<br> Žadatel:
<br> prostřednictvím datové schránky
<br> Žádost o informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím,ohledně neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounským režimem VOZU
<br> Obec Rovná obdržela dne 16.5.2022 datovou schránkou Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.<.> o svobodném přístupu k informacím.ve znění pozdějších předpisů.v níž požadujete poskytnutí informací.Vám sdělujeme následující:
<br> Podle š 2 odst.1 zákona o svobodném přístupu k infonnacímjsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k j 'ich působnosti.Vzhledem k tomu.Že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti obce zmiňované dokumenty naše obec nezhotovila a položené otázky vyžadují subjektivní názory.nemůže Obec Rovná na Vaše dotazy relevantně odpovedet <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX.starosta obce
<br> IČ not <X<no XXXXXXXXXXXXX
<br> Tcl ; 35259015“ \.vww.rovna.eu 1-—mai[ obecrovnaíittiscalicz

Načteno

edesky.cz/d/5404085

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz