« Najít podobné dokumenty

Obec Nekmíř - Elektronická aukce na prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nekmíř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška
III iii 1111111 iIIlÍIIIIIIIIIlIIIIIIiiiiiliiiiii 1(111111 liii 111111 III l6786/P/2022-HMSU Čj.: UZSVM/P/12146/2022HMsu AUKČNÍ VYHLÁŠKA Eiektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaetkucz Termín konání elektronické aukce Touto „Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,12800 Praha 2,iČo: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 12.7.2022v 10.00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 13.7.2022v 10.00 hod.Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce Uzemní pracoviště Plzeň Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX,e-mail: pavla.toupalikova~uzsvmcz II.Podmínky účasti v elektronické aukci Učast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst 2 písm.C) Aukčního řádu,a to ve výši 300,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet Č.6015-24728311,0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 11.7.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem Po přihlášení se k elektronické aukci.2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným zpusobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto musi učinit prostřednict...

Načteno

edesky.cz/d/5404043

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nekmíř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz