« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení statutárního města Brna č. 12/2022 - Oblasti stání silničních vozidel za cenu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení statutárního města Brna č. 12/2022 - Oblasti stání silničních vozidel za cenu
SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
<.> MINISTERSTVO VNITRA územních samosprávných celků: : : : ::::: ČESKÉ REPUBLIKY a některých správních úřadů
<br> Q7
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
14021 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1043227245
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správníchúřadů v souladu s 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků aněkterých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkladatel: Statutární město Brno
Druh právního předpisu: Nařízení
Číslo právního předpisu: 12/2022
Název právního předpisu: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/201 9,kterým sevymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít kstání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějšíchnařízení
<br> Datum vydání právního předpisu: 25.05.2022
Zakonné zmocnění: zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - 23 odst.1
Oblast právní úpravy: pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
Účinnost právního předpisu: 13.06.2022
Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 9/2019: kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterýchlze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou vsouladu s cenovými předpisy
Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 12/2019: kterým se měnía doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určenéúseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 4/2020: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/201 9,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brn...

Načteno

edesky.cz/d/5403431

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz