« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Stanovisko k návrhu koncepce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko k návrhu koncepce
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č.ú.882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva
<br> strana 1 / 5
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br> Datum: 19.května 2022
Spisová značka: KUUK/175734/2021/ZPZ/SEA-ULK027K
Jednací číslo: KUUK/074473/2022/ZPZ/Sik
UID: kuukes861d9efa
Vyřizuje/linka: Ing.XXXXX XXXX Sikorová / XXX
Počet listů/příloh: X/X
<br>
<br> STANOVISKO
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
<br> k návrhu koncepce
<br>
„Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
pro období 2021 – 2027“
<br>
Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem
<br> Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno PhDr.Ing.Petrem Nedvědickým,primátorem města
Ústí nad Labem
<br> Zpracovatel: SPF Group,s.r.o <.>
Bozděchova 99/6,400 01 Ústí nad Labem
<br> Zpracovatel posouzení: RADDIT consulting s.r.o <.>
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
(držitel osvědčení o odborné způsobilosti č.j.39949/ENV/14 <.>
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a
posudku na dobu pěti let vydalo MŽP pod č.j.MZP/2019/710/740 s
platností do 20.7.2024.)
<br> Řešitelský tým: XXXXXXX XXXXXXX
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
Mgr.Zuzana Karkoszková
RNDr.XXXXX XXXXXXXX
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
Stručný popis koncepce:
<br> Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 (dále jen „IS
ÚChA“) je strategickým dokumentem,který analyzuje vymezené území,popisuje jeho
konkrétní problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně stanovuje cíle a opatření,které budou
naplněny realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů,které mohou být
<br>
<br>
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.c...

Načteno

edesky.cz/d/5402726

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz