« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceOpatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 471,3 kB 471,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
Pražská tř.495/58
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 18054/22-noj
OD noj 9686/2022
<br> 1
<br> 1/3
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 48035599
<br>
Datum: 24.05.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
společnosti SWIETELSKY stavební,s.r.o <.>,se Pražská tř.495/58,370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE,IČ.:
480 35 599 podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324 <,>
533 12 Chvaletice a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Kraj.řed.policie Stř.kraje DI
Kolín čj.: KRPS – 50957-2/ČJ-2021-010406 a Policie ČR Kraj.řed.policie Stř.kraje DI Nymburk čj.:
KRPS – 51240-2/ČJ-2021-010806
<br> stanoví v souladu s ustanovením §77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích II <.>,III.třídy a místních
komunikacích v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu dopravního omezení
na silnici II/329 takto:
<br> při opravě silnice II/329 Plaňany – XXXXX - II.etapa bude na silnicích II <.>,III.třídy a místních
komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle tří schémat DIO,která jsou přílohou a
zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.2...
bez názvu
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
Pražská tř.495/58
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 18054/22-noj
OD noj 9686/2022
<br> 1
<br> 1/3
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 48035599
<br>
Datum: 24.05.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
společnosti SWIETELSKY stavební,s.r.o <.>,se Pražská tř.495/58,370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE,IČ.:
480 35 599 podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324 <,>
533 12 Chvaletice a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Kraj.řed.policie Stř.kraje DI
Kolín čj.: KRPS – 50957-2/ČJ-2021-010406 a Policie ČR Kraj.řed.policie Stř.kraje DI Nymburk čj.:
KRPS – 51240-2/ČJ-2021-010806
<br> stanoví v souladu s ustanovením §77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích II <.>,III.třídy a místních
komunikacích v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu dopravního omezení
na silnici II/329 takto:
<br> při opravě silnice II/329 Plaňany – XXXXX - II.etapa bude na silnicích II <.>,III.třídy a místních
komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle tří schémat DIO,která jsou přílohou a
zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.2...

Načteno

edesky.cz/d/5402446

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz