« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Labe, ř. km 826,613 – 861,769

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Povodí Labe.pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 217 fax: 257 280 203 zikovag@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 25.5.2022
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: 040735/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_148088/2021/KUSK/17
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Značka: OŽP/ZiG
<br> Zveřejnění
<br> návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny
záplavového území vodního toku Labe <,>
<br> ř.km 826,613 – 861,769,a výzva k podání připomínek
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný
<br> vodoprávní úřad podle § 104 odst.1 a odst.2 písm.d) a v souladu s § 107 odst.1 písm.o)
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „vodní zákon“),místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v souladu s ustanovením
<br> § 172 odst.1 správního řádu a dle § 66 odst.7 a § 115a vodního zákona a v souladu
<br> s ustanovením § 8 vyhlášky č.79/2018 Sb <.>,o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu
<br> a stanovování záplavových území a jejich dokumentace,zveřejňuje návrh opatření obecné
<br> povahy ke stanovení změny záplavového území významného vodního toku Labe <,>
<br> ř.km 826,613 – 861,769,včetně stanovení změny jeho aktivní zóny a vyzývá k podání
<br> připomínek <.>
<br> Dokumentace a mapová situace návrhu na stanovení změny předmětného záplavového území
<br> je ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní
<br> hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního
<br> toku Labe“ nebo přímo pod následujícím odkazem:
<br> Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Labe - Vodní
<br> hospodářství | Životní prostředí (kr-stredocesky.cz)
<br> Pod následujícím odkazem je možno shlédnout návrh záplavového území v mapovém
<br> prohlížeči:
<br> OZP_ZUNAVRHY (arcgis.com...

Načteno

edesky.cz/d/5402421

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz