« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro ÚK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Ústecký kraj.pdf (1.57 MB)
Finanční úřad pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj
<br> Velká hradební 39/61 - dne
<br> 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MESTO
<br> Čj.: 1034454/22/2500-11420-501400 Elektronicky podepsáno 21.04.2922
<br> Ing.XXXXX XXXXX vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb.<.> daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 středa od 8:00 do 17:00
<br> od do
<br> od do
<br> od do
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1022257/22/2500-11420-501400 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě 2 nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> hodin hodin hodin hodin hodin
<br> dané věci daně
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
<br> den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v př pokynu Generálního finančního ředitelství,o umístění spisu nebo
<br> kdy
<br> íloze jeho
<br> příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném na internetových stránkách Finanční správy
<br> republiky http:/lwww.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXXX vedoucí oddělení daně z příjmů FO
<br> České
<br> Upozorňujeme poplatníky,že místo složenky jim může Finanční správa Ceské republiky zaslat údaje po placení daně z nemovitých věcí e-mailem
<br> Zasílání údajů pro placení XXXX z nemovntych veci e-mallem V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně : nemovitých věcí (dále jen „daň") upozorňujeme,že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského pří...

Načteno

edesky.cz/d/5402355

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz