« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních
přepisů vydaných Komory auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §
10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br> územního samosprávného celku
<br>
Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br>
<br> za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2/6
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Orgán ÚSC oprávněný jednat: předseda sdružení
Sídlo: Velké náměstí 2,386 21 Strakonice
IČ: 69109541
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,Ing.Kateřina
Vičarová
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst <.>
7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> • Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 1.10.2021 – 15.12.2021
• Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 15.2.2022 do 20.5.2022
<br>
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku
auditorem/auditorskou společností:
Přezkoumání bylo zahájeno odesláním výzvy k předání účetních XXX a ukončeno kompletací
pokladů,potřebných k formulaci závěrů ve zprávě auditora <.>
<br> II.PŘED...

Načteno

edesky.cz/d/5402108

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz