« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 18.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 18.5.2022
OBEC VELENICE
<br>
<br>
ZÁPIS č.3/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 18.května 2022
<br>
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod <.>,ukončeno bylo v 18:27 hod <.>
<br> Zasedání vedla starostka obce XXXXX XXXXXXXX.Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
<br> Ze zasedání je pořizován audio záznam <.>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXX,Rožboud
<br> Karel,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX <.>
<br> Omluveni zastupitelé: <.>
<br> Neomluveni zastupitelé: XXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů je zastupitelstvo
<br> usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Program jednání:
<br> 1) Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
3) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2022 – 2026 <.>
4) Projednání nájemní smlouvy – skladovací prostor <.>
5) Projednání žádosti o finanční příspěvek - HOSPIC sv.Zdislavy,o.p.s <.>
6) Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí,z.s <.>
7) Různé <.>
<br>
1,Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
<br> Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou o:
<br>  Projednání smlouvy o poskytnutí dotace ze SFPI a pověřovacího aktu <.>
<br>  Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: Regionální rozvoj program č.2.1 – Program rozvoje venkova,Dotační
<br> titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti č <.>
<br> OLP/2118/2022 <.>
<br>  Projednání darovací smlouvy <.>
Hlasování:
<br> Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.18 - 2022: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání,v navrženém
<br> znění,včetně doplnění Šárkou Zárubovou <.>
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
<br> Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zase...

Načteno

edesky.cz/d/5401559

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz