« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Rozpočtové opatření č.2/2022
ze dne 25.5.2022
<br> XXX XXX Příjmy Částka schválená Částka po změně Pohyb
<br> XXXX 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 27 000 Kč 30 000 Kč  3 000 Kč
<br> 0000 4111 NI př.transf.Ze všeob.pokl.sp.st.rozp.- Kč 14 158 Kč  14 158 Kč
<br> 3319 2321 Ostatní záležitosti kultury - Přijaté neinvestiční dary - Kč 50 000 Kč  50 000 Kč
<br> 3399 2321 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Přijaté neinvestiční dary 50 000 Kč - Kč  50 000 Kč-
<br> 3399 2132 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Příjmy z pronájmu nemovitostí 24 000 Kč 55 000 Kč  31 000 Kč
<br> 3632 2131 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků - Kč 3 500 Kč  3 500 Kč
<br> 6171 2111 Činnost místní správy - Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Kč 500 Kč  500 Kč
<br> 6171 2322 Činnost místní správy - Příjem z pojistných plnění - Kč 1 600 Kč  1 600 Kč
<br> Příjmy zvýšení  53 758,33 Kč
<br> 1/2
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.2/2022
ze dne 25.5.2022
<br> XXX XXX Výdaje Částka schválená Částka po změně Pohyb
<br> XXXX 5139 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Nákup materiálu - Kč 9 079,96 Kč  9 079,96 Kč
<br> 3745 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 12 710,10 Kč  2 710,10 Kč
<br> 5512 5169 Požární ochrana - Nákup ostatních služeb 15 000,00 Kč 19 110,00 Kč  4 110,00 Kč
<br> 6171 5133 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly - Budovy,XXXX a stavby - Kč X XXX,XX Kč  1 008,00 Kč
<br> 6171 5321 Činnost místní správy - Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 Kč 1 700,00 Kč 700,00 Kč
<br> 6399 5362 Ost.finanční operace - Platby daní a poplatků st.rozpočtu 27 360,00 Kč 28 690,00 Kč  1 330,00 Kč
<br> Výdaje zvýšení  18 938,06 Kč
<br> Odůvodnění:
Příjmy -
§ 0000 pol 4111 obec obdržela ze státního rozpočtu další Kompenzační bonus 9 592,56
§ 0000 pol 4216 a § 4222 jedná se pouze o přesun v rámci paragrafu z položky na položku
§ 1031 pol 2111 jedná se příjmy spojené s odkupem dřeva z kůrovcové kalamity le...

Načteno

edesky.cz/d/5401510

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz