« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa
Název listu:
Označení pracovního místa
<br> Vypracoval: Michal TrenčinskýNázev akce:
Klokočná,39
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> Formát: 1x A4
<br> Aktualizace:
<br> List č.: 1
<br> Datum: 03/2022
<br> Klokočná
<br> B1
<br> Z2
<br> E13
(MI
<br> MO
VO
<br> ZID
LA
<br> STA
VBY
<br> )
<br> MIMO
<br>
VOZI
DLA
<br> STAV
BY
<br> IP
10
a
<br> IP10a
<br> B1
<br> Z2
<br> E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY)
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY
<br>
Stránka 1
Zde ke stažení
Č.j.: 153034/2022-MURI/OSAD 26.5.2022
Č.ev.: 167139/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> XXX XXXXXXX s.r.o <.>
Sázavská XXX
257 22 Čerčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 18.5.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikaci u domu č.p.39 v obci Klokočná z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Realizace elektrické přípojky <.>
zodpovědná osoba: XXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
který vypracoval XXXXXX XXXXXXXXXX,datum XX/XXXX,schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o uzavírce komunikace
vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a...

Načteno

edesky.cz/d/5401504

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Klokočná
30. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz