« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa
Název listu:
Označení pracovního místa
<br> Vypracoval: Michal TrenčinskýNázev akce:
Klokočná,39
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> Formát: 1x A4
<br> Aktualizace:
<br> List č.: 1
<br> Datum: 03/2022
<br> Klokočná
<br> B1
<br> Z2
<br> E13
(MI
<br> MO
VO
<br> ZID
LA
<br> STA
VBY
<br> )
<br> MIMO
<br>
VOZI
DLA
<br> STAV
BY
<br> IP
10
a
<br> IP10a
<br> B1
<br> Z2
<br> E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY)
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY
<br>
Stránka 1
Zde ke stažení
Č.j.: 153034/2022-MURI/OSAD 26.5.2022
Č.ev.: 167139/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> XXX XXXXXXX s.r.o <.>
Sázavská XXX
257 22 Čerčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 18.5.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikaci u domu č.p.39 v obci Klokočná z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Realizace elektrické přípojky <.>
zodpovědná osoba: XXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
který vypracoval XXXXXX XXXXXXXXXX,datum XX/XXXX,schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o uzavírce komunikace
vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a...

Načteno

edesky.cz/d/5401504

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz