« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Schválený Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 1z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> KlokočnáNázev:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 14.02.2022 16:48:45
<br> Účetní metody,jejichž použití je uloženo zákonem o účetnictví,byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a
poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.Úční jednotka vede účetnictví v
plném rozsahu dle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví.Účetní jednotka provedla inventarizaci v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a
vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků <.>
Upraveno směrnicí:
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 500,- do 40.000,- Kč
<br> Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového
vymezení včetně způsobů oceňování <.>
<br> Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.Účetní jednotka nemá informaci,že by nastaly
skutečnosti,které by ji v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly.Z tohoto důvodu účetní jednotka nevolila
změnu účetních metod <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 2z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 24...
Rozvaha
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 19 396 847,02 0,00 19 396 847,02 3 606 879,47
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 880 843,10 0,00 1 880 843,10 1 843 743,10
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 880 843,10 0,00 1 880 843,10 1 843 743,10
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 35 922 205,21 0,00 35 922 205,21 7 308 932,55
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 982 014,29 982 014,29 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 077 270,48 2 141 092,00 936 178,48 1 292 864,48
<br> 3.021 23 530 085,25 6 854 776,00 16 675 309,25 14 577 372,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 578 298,61 0,00 3 578 298,61 3 578 298,61
<br> II.67 089 873,84 9 977 882,29 57 111 991,55 26 757 467,89
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 564 800,00 0,00 564 800,00 564 194,00
<br> 5.018 26 243,00 26 243,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.591 043,00 26 243,00 564 800,00 564 194,00
<br> 69 561 759,94 10 004 125,29 59 557 634,65 29 165 404,99
<br> 88 958 606,96 10 004 125,29 78 954 481,67 32 772 284,46
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč...
Výkaz zisku a ztráty
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 18 901,23 0,00 6 916,15 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.34 326,91 0,00 14 442,15 0,00
<br> 36.549 1 083,00 0,00 1 021,00 0,00
<br> 35.558 88 920,00 0,00 100 024,14 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 5 000,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 385 618,00 0,00 1 069 884,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 3 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 111 242,00 0,00 97 991,00 0,00
<br> 13.521 676 929,00 0,00 665 144,00 0,00
<br> 12.518 1 540 547,89 0,00 1 521 867,43 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 705,00 0,00 2 414,00 0,00
<br> 8.511 336 389,63 0,00 334 525,91 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 186 689,21 0,00 194 798,78 0,00
<br> 1.501 89 858,69 0,00 145 870,08 0,00
<br> I.4 420 982,42 0,00 4 138 540,34 0,00
<br> A.4 769 872,13 0,00 4 382 383,27 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2-12
oddíl I./ 1
<br> 3399 **** 54 500,00 78 331,72104 500,00
<br> 3399 0,00 0,002321 50 000,00
<br> 3399 24 000,00 55 000,002132 24 000,00
<br> 3399 30 500,00 23 331,722111 30 500,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sd
<br> 3319 **** 0,00 50 000,000,00
<br> 3319 0,00 50 000,002321 0,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 2321 **** 10 750 320,00 7 960 000,0011 410 000,00
<br> 2321 10 750 320,00 7 960 000,003111 11 410 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá
<br> 0000 **** 17 355 665,00 7 145 721,3917 414 928,00
<br> 0000 1 200 000,00 0,004222 1 200 000,00
<br> 0000 12 400 000,00 5 891 928,434213 12 400 000,00
<br> 0000 0,00 59 467,004116 59 467,00
<br> 0000 56 604,00 18 800,004112 56 400,00
<br> 0000 0,00 14 158,534111 0,00
<br> 0000 320 000,00 1 303,311511 320 000,00
<br> 0000 31 000,00 18 212,391381 31 000,00
<br> 0000 1 500,00 150,001361 1 500,00
<br> 0000 6 800,00 4 750,001341 6 800,00
<br> 0000 1 850 000,00 662 060,721211 1 850 000,00
<br> 0000 27 000,00 28 690,001122 27 000,00
<br> 0000 730 000,00 213 631,411121 730 000,00
<br> 0000 100 000,00 35 484,681113 100 000,00
<br> 0000 30 000,00 11 198,341112 30 000,00
<br> 0000 602 761,00 185 886,581111 602 761,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 4 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Přijaté peněžité neinvestiční dary
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,pr
<br> Přijaté peněžité neinvestiční dary
<br> Příjem z prodeje pozemků
<br> Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Investiční při...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002033/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_059338/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.7.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.8.2021
<br>.24.2.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná Klokočná 61
<br> 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiří Cernovský - kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjínýmí p...
Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 1/4
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
Název: Obec Klokočná
<br> Sídlo: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
<br> Právní forma: Obec - územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátce DPH
<br> Rozvahový den 31.12.2021
<br>
<br> (1) Obec hospodařila v roce 2021 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 16.12.2020
<br> usnesením č.U-57-8/2020 celkovými příjmy 51.979.931,50 Kč,celkovými výdaji
<br> 43.272.963,94 Kč <.>
<br> (2) Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 30.11.2020 do 16.12.2020 <.>
<br> (3) Během roku byl rozpočet ponížen v příjmech o 17 691 424,36 Kč na 34 288 507,64 Kč a zvýšen
<br> ve výdajích o 854 600,71 Kč na 44 127 564,21 Kč <.>
<br> (4) Úprava rozpočtu proběhla na základě šesti rozpočtových opatření <.>
<br> a) Rozpočtové opatření č.1 – schváleno na ZO dne 27.01.2021
<br> b) Rozpočtové opatření č.2 – schváleno na ZO dne 24.03.2021
<br> c) Rozpočtové opatření č.3 – schváleno na ZO dne 26.05.2021
<br> d) Rozpočtové opatření č.4 – schváleno na ZO dne 25.08.2021
<br> e) Rozpočtové opatření č.5 – schváleno na ZO dne 27.10.2021
<br> f) Rozpočtové opatření č.6 – schváleno na ZO dne 10.11.2021
<br> g) Rozpočtové opatření č.7 – schváleno na ZO dne 15.12.2021
<br> h) Rozpočtové opatření č.8 – schváleno na ZO dne 29.12.2021
<br> i) Rozpočtové opatření č.9 – schváleno na ZO dne 31.12.2021
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 2/4
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočtová
<br> opatření
Upravený
<br> rozpočet
Plnění k
<br> 31.12.2021
% plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 3 379 576,00 473 364,35 3 852 940,35 3 851 221,53 99,96%
<br> Třída 2 – Nedaňové
<br> příjmy
539 113,00 1 156 516,00 1 69...

Načteno

edesky.cz/d/5401502

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz