« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021 po schválení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 1z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> KlokočnáNázev:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 14.02.2022 16:48:45
<br> Účetní metody,jejichž použití je uloženo zákonem o účetnictví,byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a
poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.Úční jednotka vede účetnictví v
plném rozsahu dle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví.Účetní jednotka provedla inventarizaci v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a
vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků <.>
Upraveno směrnicí:
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 500,- do 40.000,- Kč
<br> Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového
vymezení včetně způsobů oceňování <.>
<br> Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.Účetní jednotka nemá informaci,že by nastaly
skutečnosti,které by ji v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly.Z tohoto důvodu účetní jednotka nevolila
změnu účetních metod <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 2z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 24...
Zde ke stažení
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 19 396 847,02 0,00 19 396 847,02 3 606 879,47
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 880 843,10 0,00 1 880 843,10 1 843 743,10
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 880 843,10 0,00 1 880 843,10 1 843 743,10
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 35 922 205,21 0,00 35 922 205,21 7 308 932,55
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 982 014,29 982 014,29 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 077 270,48 2 141 092,00 936 178,48 1 292 864,48
<br> 3.021 23 530 085,25 6 854 776,00 16 675 309,25 14 577 372,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 578 298,61 0,00 3 578 298,61 3 578 298,61
<br> II.67 089 873,84 9 977 882,29 57 111 991,55 26 757 467,89
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 564 800,00 0,00 564 800,00 564 194,00
<br> 5.018 26 243,00 26 243,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.591 043,00 26 243,00 564 800,00 564 194,00
<br> 69 561 759,94 10 004 125,29 59 557 634,65 29 165 404,99
<br> 88 958 606,96 10 004 125,29 78 954 481,67 32 772 284,46
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč...
Zde ke stažení
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 18 901,23 0,00 6 916,15 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.34 326,91 0,00 14 442,15 0,00
<br> 36.549 1 083,00 0,00 1 021,00 0,00
<br> 35.558 88 920,00 0,00 100 024,14 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 5 000,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 385 618,00 0,00 1 069 884,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 3 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 111 242,00 0,00 97 991,00 0,00
<br> 13.521 676 929,00 0,00 665 144,00 0,00
<br> 12.518 1 540 547,89 0,00 1 521 867,43 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 705,00 0,00 2 414,00 0,00
<br> 8.511 336 389,63 0,00 334 525,91 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 186 689,21 0,00 194 798,78 0,00
<br> 1.501 89 858,69 0,00 145 870,08 0,00
<br> I.4 420 982,42 0,00 4 138 540,34 0,00
<br> A.4 769 872,13 0,00 4 382 383,27 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00...
Zde ke stažení
oddíl I./ 1
<br> 3399 **** 54 500,00 78 331,72104 500,00
<br> 3399 0,00 0,002321 50 000,00
<br> 3399 24 000,00 55 000,002132 24 000,00
<br> 3399 30 500,00 23 331,722111 30 500,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sd
<br> 3319 **** 0,00 50 000,000,00
<br> 3319 0,00 50 000,002321 0,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 2321 **** 10 750 320,00 7 960 000,0011 410 000,00
<br> 2321 10 750 320,00 7 960 000,003111 11 410 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá
<br> 0000 **** 17 355 665,00 7 145 721,3917 414 928,00
<br> 0000 1 200 000,00 0,004222 1 200 000,00
<br> 0000 12 400 000,00 5 891 928,434213 12 400 000,00
<br> 0000 0,00 59 467,004116 59 467,00
<br> 0000 56 604,00 18 800,004112 56 400,00
<br> 0000 0,00 14 158,534111 0,00
<br> 0000 320 000,00 1 303,311511 320 000,00
<br> 0000 31 000,00 18 212,391381 31 000,00
<br> 0000 1 500,00 150,001361 1 500,00
<br> 0000 6 800,00 4 750,001341 6 800,00
<br> 0000 1 850 000,00 662 060,721211 1 850 000,00
<br> 0000 27 000,00 28 690,001122 27 000,00
<br> 0000 730 000,00 213 631,411121 730 000,00
<br> 0000 100 000,00 35 484,681113 100 000,00
<br> 0000 30 000,00 11 198,341112 30 000,00
<br> 0000 602 761,00 185 886,581111 602 761,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 4 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Přijaté peněžité neinvestiční dary
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,pr
<br> Přijaté peněžité neinvestiční dary
<br> Příjem z prodeje pozemků
<br> Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Investiční při...
Zde ke stažení
Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 1/4
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
Název: Obec Klokočná
<br> Sídlo: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
<br> Právní forma: Obec - územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátce DPH
<br> Rozvahový den 31.12.2021
<br>
<br> (1) Obec hospodařila v roce 2021 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 16.12.2020
<br> usnesením č.U-57-8/2020 celkovými příjmy 51.979.931,50 Kč,celkovými výdaji
<br> 43.272.963,94 Kč <.>
<br> (2) Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 30.11.2020 do 16.12.2020 <.>
<br> (3) Během roku byl rozpočet ponížen v příjmech o 17 691 424,36 Kč na 34 288 507,64 Kč a zvýšen
<br> ve výdajích o 854 600,71 Kč na 44 127 564,21 Kč <.>
<br> (4) Úprava rozpočtu proběhla na základě šesti rozpočtových opatření <.>
<br> a) Rozpočtové opatření č.1 – schváleno na ZO dne 27.01.2021
<br> b) Rozpočtové opatření č.2 – schváleno na ZO dne 24.03.2021
<br> c) Rozpočtové opatření č.3 – schváleno na ZO dne 26.05.2021
<br> d) Rozpočtové opatření č.4 – schváleno na ZO dne 25.08.2021
<br> e) Rozpočtové opatření č.5 – schváleno na ZO dne 27.10.2021
<br> f) Rozpočtové opatření č.6 – schváleno na ZO dne 10.11.2021
<br> g) Rozpočtové opatření č.7 – schváleno na ZO dne 15.12.2021
<br> h) Rozpočtové opatření č.8 – schváleno na ZO dne 29.12.2021
<br> i) Rozpočtové opatření č.9 – schváleno na ZO dne 31.12.2021
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2021
<br> 2/4
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočtová
<br> opatření
Upravený
<br> rozpočet
Plnění k
<br> 31.12.2021
% plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 3 379 576,00 473 364,35 3 852 940,35 3 851 221,53 99,96%
<br> Třída 2 – Nedaňové
<br> příjmy
539 113,00 1 156 516,00 1 69...
Zde ke stažení
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002033/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_059338/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.7.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.8.2021
<br>.24.2.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná Klokočná 61
<br> 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiří Cernovský - kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjínýmí p...

Načteno

edesky.cz/d/5401501

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz