« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Porovnani-2021_1_Regionalni cena PV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání 2021_1_Regionální cena PV
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX - PV
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 65.846663 65.870000 -0.023337 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.796033 1.700000 0.096033
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 51.378176 51.410000 -0.031824 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.295241 0.260000 0.035241 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12.377213 12.500000 -0.122787 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 4.600324 4.695000 -0.094676 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.515464 4.620000 -0.104536 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.084860 0.075000 0.009860 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 18.337331 18.360000 -0.022669 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 13.643171 13.770000 -0.126829 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4.694160 4.590000 0.104160 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 21.516448 21.480000 0.036448 0.000000 0.000000 0.000000
4.1 - odpisy mil.Kč 17.085706 17.100000 -0.014294 0.000000 0.000000 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 3.825482 3.800000 0.025482 0.000000 0.000000 0.000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.605260 0.580000 0.025260 0.000000 0.000000 0.000000
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 1.119608 0.000000
4.3.2 - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0.074108 0.000000
4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz