« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Přílohy k Závěrečnému účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PRILOHA 31.12.2021.PDF
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Srbsko 1z00233803IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec SrbskoNázev:
<br> Sídlo: K Závěrce 16,Srbsko
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> samospráva
<br> 00233803Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 18.02.2022 12:19:02
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů a ČÚS č.701 - č.710 <.>
• účtování zásob se prování způsobem B
• zásoby a drobný majetek se oceňuje pořizovací cenou (tj.včetně vedlejších nákladů jako dopravné,balné apod.)
• majetek je odpisován rovnoměrrně k 31.12 <.>,drobný majetek je odpisován čtvrtletně ve výši 100% pořizovací ceny
• ÚJ nepoužívá cizí měnu,kurzové rozdíly nejsou účtovány
• časové rozlišení se provádí u energií a dalších významných částek nad 10 tis.Kč,časově se nerozlišují vůbec
nevýznamné či pravidelně se opakující platby jako např.předplatné časopisů a novin,předplatné seminárů a kurzů <,>
telefonní poplatky,novoročenky,PF,kalendáře,pojistné,nájem hrobových míst) <.>
• nebyly prováděny opravy minulých let,které ovlivnily výsledek hospodaření běžného účetního období
<br> Účetní jednotka v aktuálním období nezměnila účetní metody oproti předchozímu období <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním
období.Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Srbsko 2z00233803IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021...
VYSLEDOVKA 31.12.2021.PDF
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Srbsko 3z00233803IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 186 706,60 0,00 210 705,87 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.186 706,60 0,00 210 705,87 0,00
<br> 36.549 85 521,35 0,00 69 738,64 0,00
<br> 35.558 232 902,00 0,00 262 404,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00
<br> 31.554 2 866,65 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 3 743 162,00 0,00 3 640 948,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 54 323,58 0,00 22 220,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 2 000,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 5 594,00 0,00 3 915,00 0,00
<br> 14.524 490 029,00 0,00 361 394,00 0,00
<br> 13.521 2 070 250,00 0,00 1 720 382,00 0,00
<br> 12.518 2 267 816,03 0,00 1 693 067,57 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 19 172,00 0,00 7 303,85 0,00
<br> 9.512 3 722,00 0,00 1 116,00 0,00
<br> 8.511 1 122 877,40 0,00 636 042,05 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 43 963,00 0,00 30 242,70 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 328 272,47 0,00 312 113,09 0,00
<br> 1.501 421 965,00 0,00 341 937,90 0,00
<br> I.10 929 436,48 0,00 9 141 824,80 0,00
<br> A.11 838 170,04 0,00 10 292 617,09 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Srbsko
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
...
ROZVAHA 31.12.2021.PDF
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Srbsko 5z00233803IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 5 054 186,62 0,00 5 054 186,62 5 711 382,32
<br> 6.471 34 000,00 0,00 34 000,00 58 300,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.34 000,00 0,00 34 000,00 58 300,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 8.042 782 409,69 0,00 782 409,69 540 607,40
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 3 704 331,96 3 704 331,96 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 4 509 119,40 2 521 583,40 1 987 536,00 2 711 788,00
<br> 3.021 110 685 677,89 23 284 541,00 87 401 136,89 87 450 390,89
<br> 2.032 1,00 0,00 1,00 1,00
<br> 1.031 6 227 036,95 0,00 6 227 036,95 6 004 163,60
<br> II.125 928 576,89 29 510 456,36 96 418 120,53 96 726 950,89
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 73 810,00 0,00 73 810,00 0,00
<br> 6.019 281 920,00 281 920,00 0,00 0,00
<br> 5.018 74 613,50 74 613,50 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.430 343,50 356 533,50 73 810,00 0,00
<br> 126 392 920,39 29 866 989,86 96 525 930,53 96 785 250,89
<br> 131 447 107,01 29 866 989,86 101 580 117,15 102 496 633,21
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Srbsko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: K Závěrce 16,Srbsko
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> samospráva
<br> 00233803Účetn...
FIN212M0000000404.PDF
oddíl I./ 1
<br> 1011 **** 65 000,00 72 345,0074 000,00
<br> 1011 0,00 8 000,002321 8 000,00Přijaté neinvestiční dary
1011 1 000,00 0,002132 1 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
1011 64 000,00 64 345,002131 65 000,00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 1011 Udrž.výr.pot.zem,zem.půdní fond
<br> 0000 **** 8 965 000,00 9 785 094,8911 155 251,00
<br> 0000 2 160 000,00 0,004216 988 503,00Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 7 593,004122 7 593,00NI.př.transf.od krajů
0000 0,00 474 804,004116 474 804,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 155 000,00 130 700,004112 130 700,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 40 000,00 131 580,274111 144 000,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 265 000,00 300 176,351511 315 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 3,061382 5,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 35 000,00 65 175,871381 70 000,00Daň z hazardních her
0000 6 000,00 5 770,001361 6 000,00Správní poplatky
0000 2 000,00 0,001349 2 000,00Zrušené místní poplatky
0000 30 000,00 43 000,001343 43 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
0000 15 000,00 50 338,001342 51 000,00Poplatek z pobytu
0000 10 000,00 8 580,001341 10 000,00Poplatek ze psů
0000 280 000,00 303 697,001340 304 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 1 000,00 0,001335 1 000,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
0000 1 000,00 0,001334 1 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 3 000 000,00 4 416 965,551211 4 423 990,00Daň z přidané hodnoty
0000 200 000,00 169 480,001122 169 480,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 1 100 000,00 1 976 136,201121 2 167 976,00Daň z příjmů práv.osob
0000 150 000,00 234 180,701113 234 200,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 15 000,00 90 322,971112 111 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 1 500 000,00 1 376 591,921111 1 500 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
p...

Načteno

edesky.cz/d/5399842

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz