« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sedmihoří za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva AUDIT 2021 Svazek Domažlicko
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> QDDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK—EK/2628/21
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko,ICO: 18232507 za rok 2021
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 14.10.2021 dílčí přezkoumání 10.05.2022 konečně přezkoumání
<br> na základě š 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko Babylon 27,344 O1 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2021 — 31.12.2021
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> — kontrolorky: - Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXX XXXXXXXXX — účetní DSO Domažlicko
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.4.2022 podle 5 5 odst.zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumání hospodaření) <.>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
<br> kontrola byla ukončena na místě dne 10.5.2022 vrácením vyžádaných podkladů a podáním informace o kontrolních zjištěních <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu DSO Domažlicko byl zveřejněn ve dnech 20.11.2020 — 17.12.2020,DSO oznámil na své úřední desce,kde je návrh rozpočtu DSO na rok 2020 zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5399675

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz