« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřad Osek Osek 77,386 01 Strakonice
<br> Č.j.OUOS/318/2022 v Oseku 9.5.2022
<br> Sdělení () odložení žádosti o poskytnutí informace podle 8 14 odst.5 písm c) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozděiších předpisů <.>
<br> Obecní úřad Osek,obdržel dne 9.5.2022 Vaší žádost podle zákona č.106/ 1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozděj ších předpisů,v níž se domáháte poskytnutí informací <.>
<br> Podle 5 2,odst.1 zákona č.106/ 1999 o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti <.>
<br> Vzhledem k tomu,že Vámi požadované informace se nevztahují do působnosti Obecního úřadu Osek a XXX nedisponuj eme žádnými informacemi v této věci — nemáme a XXX nemůžeme mít relevantní informace,které nejsou v naší působnosti <.>
<br> Podle 5 14,odst.5,písm.c) zákona č.106/ 1999 povinný subjekt posoudí žádost a v případě,že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
<br> S ohledem na výše uvedené povinný subjekt — Obecní úřad Osek — Vaší žádost o poskytnutí informace podle 5 14,odst.5 písm.c) zákona č.106/ 1999 odkládá <.>
<br> Obecní úřad OSEK
<br> 386 01 Strakonice XXXXX XXXX chová
<br> Za obec Oďk,starostka „/ l/ Abé/
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 e-mail: starosta©obec-osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038,dat.schránka: 22221me

Načteno

edesky.cz/d/5399253

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz