« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Oznámení o zahájení řízení - Veřejná vyhláška - Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení - Veřejná vyhláška - Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/053126/STAV/ZEM/PeZ Přerov,dne 23.05.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ukl.a skart.znak:
<br> Ev.č.:
<br>
<br> MMPr/103016/2022/PeZ
<br> Ing.Zuzana Pecová
<br> 581268535
<br> zuzana.pecova@prerov.eu
<br> 231.8 A/50
<br> 400/440/441/445
<br>
<br>
Žadatel:
<br> Obec Lazníčky,Lazníčky 35,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> (V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
<br>
<br> Obec Lazníčky,IČ: 00636321,Lazníčky 35,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br> (dále jen "žadatel") dne 16.03.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení (dále jen
<br> „společné povolení“) v souladu s ustanovením § 94p odst.5 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na stavbu:
<br> "Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace"
<br> na pozemku st.p.1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10,12,16,17,19/1,19/2,20/1,20/2,20/3,23,24/1,27,29,30 <,>
<br> 31/3,33,35,36,38/1,38/2,39,42,44/1,51,52/1,52/2,54,55,57,58,59,64,65/2,66,71,72,78,80 <,>
<br> 82,83,88,91,93,100,parc.č.1/1,5/3,7/1,17/1,19,23/1,26,28,30/1,31/1,48/2,65,69,73/3,76 <,>
<br> 81/1,84/1,84/3,85/1,87/3,94/1,97,105,106,107/1,107/2,107/3,162,164/1,194,195/3,195/18 <,>
<br> 195/21,195/22,195/23,195/24,195/25,195/28,195/34,266,268,270/1,270/2,270/3,270/4,276/23 <,>
<br> 276/32,287/1,287/2,293,295/1,296,297,298/3,298/4,299/1,299/2,300/1,301/1,301/2,301/4,301/5 <,>
<br> 301/6,302/1,306/4,307/3,373/2,381,382,383/1,383/2,384/1,384/6,384/8,384/9,384/10,388,393/4 <,>
<br> 627/2,629/2,633,642/4,644/2,649/9,660,661,718/7,718/11,718/16,831/1,832/1,838/1,840,843/1 <,>
<br> 843/2,843/5,844/1,845/1,845/6,846/1,847,850/2,850/3,853,855,859/1,861/1,861/2,861/3,861/4 <,>
<br> 861/5,861/7,861/8,861/9,864,867,869,875 v katastrálním území Laz...

Načteno

edesky.cz/d/5398195

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz