« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
<br> Účetní jednotka
<br> Obec Ždírec
<br> Ždírec 23
<br> 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 15060918
<br> Závěrečný účet se zpracovává dle 517,zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Obec Ždírec se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem,který byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2020 v celkovém objemu příjmů ve výši 2.282,80 tis.Kč,a výdajů ve výši 2.282,80 tis.Kč <.>
<br> V průběhu roku byly provedeny 4 rozpočtová opatření.U příjmů byl původní rozpočet upraven na 2.761.169,93 Kč.Skutečně příjmy činily 2.663.683,98 Kč
<br> Příjmy z vlastní činnosti 140.884,57 Kč Finanční výnosy 99.054,25 Kč
<br> Výnosy z daní a poplatků 2.203.342,95 Kč Výnosy z transferů 285.267,25 Kč
<br> Dotace a příjmy,jejichž výše nebyla vpočátku roku známa,a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Plnění příjmové části rozpočtu na 114,9 % <.>
<br> U výdajů byl původní rozpočet upraven na 2.652.362,01 Kč
<br> Skutečně výdaje činily 1.920.663,69 Kč
<br> Čerpání podle jednotlivých kapitol:
<br> - silnice 118.030,66 Kč
<br> — odvádění a čištění odpadních vod 313.608,90 Kč (rozbory vody,technologický dozor,obsluha,náklady spojené s provozem COV)
<br> - činnosti knihovnické 32.339,76 Kč - veřejné osvětlení 197.064,37 Kč
<br> - sběr a svoz odpadů 267.516,85 Kč
<br> - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 251.647,50 Kč
<br> - zastupitelstvo obce 338.716,- Kč
<br> - činnost místní správy 288.373,85 Kč (osobní výdaje,knihy a tisk,pořízení DHDM,plyn,elektřina,pohonné hmoty,služby pošt a telekomunikací,služby peněžních ústavů,konzultační a právní služby,ostatní služby,pohoštění,nájemné,věcné dary k životním jubileím,platby daní a poplatků)
<br> - daň z příjmů 33.530,- Kč
<br> - SDH 47.376,- Kč
<br> - volby do Parlamentu ČR 29.470,- Kč
<br> Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 82,8 % <.>
<br> Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je v přiloženém výkazu ...

Načteno

edesky.cz/d/5397886

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz