« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2021
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 40746/2022 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždírec
<br> se sídlem Ždírec 23,580 01 Havlíčkův Brod 1,lČO: 15060918 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2021 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 12.května 2022 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 12.května 2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ždírec Ždírec 23 580 01 Havlíčkův Brod 1
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložilil XXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 1882157.586 01 Jihlava.lCO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e—mail: posla©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ždírec nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v č...

Načteno

edesky.cz/d/5397884

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz