« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Porovnání regionální ceny - vodné,stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání regionální ceny - vodné,stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX - OV
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 3.645260 3.610000 0.035260
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 2.553454 2.500000 0.053454
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 1.091806 1.110000 -0.018194
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 6.883107 6.890000 -0.006893
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 6.500020 6.490000 0.010020
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.383087 0.400000 -0.016913
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 17.990185 17.860000 0.130185
3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 13.066189 13.030000 0.036189
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 4.923996 4.830000 0.093996
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 29.043512 28.430000 0.613512
4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 20.771068 20.100000 0.671068
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 7.027241 7.030000 -0.002759
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 1.245203 1.300000 -0.054797
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0.000000 1.973308
4.3.2 - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0.000000 0.000000
4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0.000000 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz