« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Závěrečný účet DSO POD BABOU za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet DSO POD BABOU za rok 2021.pdf [0,70 MB]
Závěrečný účet za rok 2021
Dobrovolný svazek obcí POD BABOU
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Dobrovolný svazek obcí POD BABOU
V Chalupách 47
373 71 Adamov
<br> 05382751
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 602209398
E-mail info@adamovcb.eu
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 4
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 7
<br> Tvorba a použití peněžních fondů 8
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací 9
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 10
<br> Prohlášení kontrolované osoby 18
<br> Strana
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,IČO 05382751 KEO4 1.10.0 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2021Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený2Třída %NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 82 280,00 0,00 82 280,000,00 100,00 0,00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: 0,00 0,00100,0082 280,00 82 280,000,00
<br> 4Třída PŘIJATÉ TRANSFERY
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 478 737,38 1 406 000,00 1 478 737,38105,17 100,00 0,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: 105,17 0,00100,001 478 737,38 1 478 737,381 406 000,00
<br> Příjmy celkem: 111,03 0,00100,001 561 017,38 1 561 017,381 406 000,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,IČO 05382751 KEO4 1.10.0 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Výdaje
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený5Třída %BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 188,60 1 000,00 1 000,0018,86 18,86 811,40
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 69 000,00 75 000,00 75 000,0092,00 92,00 6 000,00
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 15 349,00 20 000,00 20 000,0076,75 76,75 4 651,00
<br> 5169 Nákup ostatních služ...

Načteno

edesky.cz/d/5395494

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz