« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00200796_dne_0515_2202080277.pdf (PDF 66.79 kB)
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17,19 dne
140 21 PRAHA 4
Čj.: 2080277/22/2100-11460-200796
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> v úředních hodinách,případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.2074764/22/2100-11460-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.2074765/22/2100-11460-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.2074766/22/2100-11460-200796 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 <.>
<br>
<br> K č.j.2080277/22/2100-11460-200796 strana 2
<br>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
JUDr.XXXXXX XXXXX,MPA,v z <.>
vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru
<br>
2022-04-22T09:11:05+0200

Načteno

edesky.cz/d/5395044

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz