« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Záměr pachtu vinice díl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pacht pozemku-vinice, díl A 310122_prodlouženo2.pdf (PDF 90.41 kB)
PACHT POZEMKU-vinice
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Dřísy má záměr propachtovat část obecního pozemku
<br> p.č.1618 v k.ú.Dřísy - vinice na Cecemíně - díl,<,> a“
<br>
<br> Doba trvání pachtu: od 1.1.2022 na dobu neurčitou
<br>
<br>
<br> Podmínky nájmu:
<br>
• Výše nájmu: 300Kč ročně
<br> • Plocha musí být alespoň z 50 % užívána jako vinice,v případě nedodržení
této podmínky bude pozemek pachtýři odebrán
<br> • Pozemek musí být řádně udržován
<br> • Pachtýř je povinen pozemek oplotit
<br> • Pachtýř je povinen udržovat pořádek na cestě před daným pozemkem a v
jeho okolí
<br> • Pozemky jsou součástí tzv.biokoridoru a je třeba zde dodržovat zvláštní
režim s ohledem na ochranu krajiny
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zájemci o pacht se mohou přihlásit písemně do 30.6.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 13.4.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5395043

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz