« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
MINISTERSTVO PRÚMYSLU A OBCHODU
<br> Odbor stavební úřad
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 — Staré Město tel.: 224 853 179
<br> sms.ZN.: MPO 28421/2022 <,>
<br> ČJ.: MPO 28421/22/214 - SU viz.rozdělovník MIPOX03X5DQ8
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: kolackovsky©mpo.oz
<br> DATUM: 20.5.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad příslušný
<br> podle 5 16 odst.2 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě Žádostí podaných dne 21.3.2022 (resp._ 22.3.2022) společností NET4GAS,s.r.o <.>,IČO 27260364,Na Hřebenech 11 č.1).1718/8,140 00 Praha 4 -
<br> Nusle (dále jen "stavebník") o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby předjejím
<br> dokončením na stavbu nazvanou:
<br> „6170 Připojení elektrárny Mělník (PLYNOVOD DN 200 PN 63)“
<br> (dálejen "stavba") na pozemcích parc.č.23/25,1353/1,1354,1411/6,1433/16,1433/17,1433/18,1433/20,1433/21,1433/22,1433/41,1433/42,1503,1507,1613/2,1621/1,1621/8,1692,2440/39,2444/3,2444/4,2444/1 1,2444/18,2444/42,2444/47,2444/48,2477/4,2477/23,2477/72,2539/1,2539/2,2539/3,2547/2,2551/2,2650/5 v k.ú.Bechlín & parc.č.264/4,264/14,307/18,307/33,307/34,307/41,307/48,307/49,307/50,307/53,307/54,307/55,307/66,307/69,307/70,307/72,307/74,307/115,307/116,307/117,307/124,307/128,307/129,307/140,307/141,307/142,307/144,307/145,307/153,307/154,307/155,307/156,307/157,307/158,307/159,307/160,307/161,307/162,307/163,307/164,307/165,307/166,307/257,307/258,380/2,435/1,632/9,632/10,632/11,632/16,632/43,651/1,653/2,653/3,653/5,656/1,656/2,657,682/3,683,1130/1,1130/4,1130/5,1130/6,1143/3,1159/1,1184/2,1211 vk.ú.Horní Počaply <.>
<br> pro kterou bylo vydáno společné povolení pod spis.zn.MPO 16603/2020,č.j.MPO 16603/20/527 — SÚ ze dne 2.1 1.2020,pra...

Načteno

edesky.cz/d/5394848

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz