« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Schválené rozpočtové opatření č. 8_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č. 8_2022
Název položky Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč
<br> Požární ochrana; odborná příprava 5,00
<br> Nebytové prostory; drobný dlouhodobý majetek 65,00
<br> Základní škola Loket,okres Sokolov; příjem a přeposlání finančních
<br> prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje; plnění z rámcové
<br> smlouvy o zajištění ubytování
<br> 234,80 234,80
<br> Příjem dotace SFŽP; projekt "Revitalizace venkovního prostoru pro
<br> environmentální výchovu ZŠ Loket"
487,60
<br> rozpočtové změny celkem 722,40 304,80
<br> Upravený rozpočet na rok 2022 včetně financování 98 750,46 136 860,80
<br> Rozdíl příjmů a výdajů upraveného rozpočtu na rok 2022 včetně
<br> financování
-38 110,34
<br> Přehled finančních prostředků
<br> Zůstatek finančních prostředků z roku 2021- skutečnost k
<br> 31.12.2021
96 535,48
<br> Rozdíl příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 -37 415,85
<br> Schválené rozpočtové změny k 4.5.2022 celkem -1 112,09
<br> Rozdíl příjmových a výdajových rozpočtových změn z návrhu
<br> rozpočtového opatření č.8/2022 včetně financování
417,60
<br> Financování - vlastní volné finanční prostředky k zapojení do
<br> upraveného rozpočtu roku 2022
58 425,14
<br> V Lokti dne 24.5.2022
<br> Schválené rozpočtové opatření č.8/2022
<br> Rozpočtové opatření bylo schváleno Radou města Loket dne 18.5.2022,usnesení č.R302/13/2022 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5394706


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz