« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška: Němčice - VN, TS, NN kabelizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-ZÚŘ_VV, Němčice - VN, TS, NN kabelizace.pdf
Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a životní prostředí
<br> Nám.Svobody 41,387 01 Volyně
tel.: 383 317 222,fax: 383 317 225
<br> Spis.zn.:
Vyřizuje
<br> MěÚV/2118/2022/03/Dv
XXXXX XXXXXXXXX
<br> Volyně dne XX.X.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> EG.D,a.s <.>,IČ 28085400,Lidická 1873/36,Černé Pole,602 00 Brno v zastoupení společností
ELEKTROSTAV Strakonice,s.r.o.Písecká 283,386 01 Strakonice,IČ: 47239034 (dále jen
"žadatel") podal dne 11.5.2022 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod ozn.:
<br> „NĚMČICE – VN,TS,NN KABELIZACE“ <,>
s umístěním stavby na pozemcích par.č.490,488/3,267/2,277/2,st.54,468,6/4,68,55/8,55/10 <,>
<br> 469/3,1277,473/2,135/5,479/2,45,55/1,48/2,1293/1,1270/1,474,62/2,485/2,470/5,465/2,465/3 <,>
1266,59,41,7/1,st.64,6/2,467/1,63/2,134/3,351/1,5/2,st.3,st.1/6,1079,29/1,st.¼,st.89,430/6 <,>
1263,352/1,353/1,40,st.1/3,st.68,st.23/1,35,36,58/1,st.25,1155,1154,58/4,st.47,355/1,355/2 <,>
<br> 1141,135/4,347/1,266/2,351/6,267/5,st.76,st.24,st.44,st.30/1,st.31,st.4,st.5,55/4,st.46,48/1,st <.>
35,st.34,st.32,47,st.33,st.7/3,st.7/1,st.14,18,st.11,st.20,st.18,496,st.17,st.22/1,29/4,st.7/2 <,>
26/1,st.15/1,11,12/2,135/3,st.74,st.6,st.45,st.36,255/2,st.81,255/4,254/2,st.26/1,54,st.26/1,54 <,>
<br> st.48,st.41,st.21,st.22/2,st.52,st.69/1 vše v k.ú.Němčice u Volyně,obec Němčice <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
Jedná se o novou stavbu a zařízení distribuční soustavy v elektroenergetice uvedenou § 103 odst.1 e) bod
5.stavebního zákona,která nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení <.>
<br> Popis a účel stavby:
Předmětem stavby je rekonstrukce distribuční sítě VN a NN v obci Němčice – nahrazení venkovního
vedení NN za podzemní kabelové vedení NN,vybudování nové kioskové trafostanice na poz.p.č.267/2 v
k.ú.Němčice u Volyně včetně nové kabelové přípojky VN a podpěrného bodu VN a optického kabelu <.>
Účelem je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti sítě přenosu elektrické energie k odběrným ...
02a_KM.PDF
V/
<br> šš'100/NK
<br>.LJ/ ! \128 šP100/NK
<br> „Podeldn '" Misto p em lok
<br> řechodu oz “ lypyzořýmí označnggíl: /
<br> 48//
<br> N10 SS100/NK
<br> \ /' ©.—.\ (b./ en dem „o 1+.&* ““ 06% Ěvoťšeam' /\ „" SSZOO/NK ' ; až „AŠ—' WSWÍ vm“ ' \ ' x %;1 WW _“ m< “A“ ' g 5% \ Aymxs \ 2:3 0 r_[-_— - _ \,\— \ \\ / 35l/5 „* ' “"“ 3 gŠřOO/NK ) \ N05 3085187 \ ' \x \ 5085186 ' SR442/NK > \ \ „__.SR442/NK' /__ \ 1 l [ /&Í_$,) / / | % gl » z“ \ l -( / o'/// ?? \ ______|___ Ř / / x/ \ ČL |_| * / I "" /,/ \ >;.26// | -— ------------- - $ /\ ' \ g HDV: / / \,/ \ © | vamo / /.3/ / / \
<br> N09 SP100/NK N30 3085191 SSBOO/NV
<br> HDV: uvywo
<br> 4/ 40
<br> / _____ _].navazuje na '! 1030067690 Němčice nové 0.<.> Vusl uhel?— / / 347// /\ 44 & OJ 01 \ N ///7 348
<br> %
<br> Ž ///8
<br> *? /
<br> % „ $%
<br> 32
<br> > 531
<br> (3 -< a'
<br> 3 88/ 2
<br> NS11 355/2 (NL přezbrojít „3% 5085192
<br> 7 +529 A SSZOO/NV,' 353//0 /O73 MSRZBZ '79 3033177 ' 852mm * + 93 51,21 353/8,/.73 /,&% Á \ A
<br> A <,>
<br> /O75
<br> N52 3085202 \ SR322/NK
<br> (US - ST1687) JB 12/15 /
02b_KM.PDF
/.// 6 $%) 6// 187 A 6/ 4 6/5 /08/ 5/5 \ \ 487/3 nagra ':.3
<br> N15
<br> SSZOO/NV 5//
<br> 465/3
<br> \ |\
<br> \\
<br> Při realizací nezasáhnout parc.č.69/1 <.>
<br> IO79
<br> SS100/NK
<br> N13 „ 88100/NV'._<
<br> 89 N17
<br> 88100/NV
<br> 69/l
<br> N16 8085188 66 SR442/NK
<br> N18 SS100/NV
<br> -.4
<br> ')
<br> “5%
<br> 1.0
<br> ' N19 / SP100/NK \ l
<br> „
<br> _ / éra.—.A \ '5,11 ' 100/NK ' <,>
<br> : / \_ ': / \ \ \
<br> !)
<br> 8R522 \ 8084862 lNSOG / 8085185 přezbrojit SSZOO/NK 88180
<br>.r„\\
<br> 4//3
<br> 'PMG,*x25 1—NAYY—J 17
<br> _ \AYY'J \ 4'Y95 “X
<br> Sf// N O
<br> Ši,všmgna
<br> SP100/NV
<br> „42
<br> 4,[h.—á 8085189 7—9
<br> sszoO/Nv/g:,$
<br> N11 SS100/NK
<br> * 4
<br> \/ 4125 ÍSP100/NV <,>
<br> N10 88100/NK
<br> OW“ “\ dne““ ? 901mm,:,mi 07'
<br> wem
<br> ' 9 pode
<br> Nl
02c_KM.PDF
' ' 'NŠ14 vymena 2325195 2 3085199 SR422/NK sszoO/Nv
<br> v: “What)
<br> \ 255/3
<br> 255/ 2
<br> N /2085m4 _,SSZOO/NK'
<br>.6/
<br> N$13_ \ !
<br> vymena,\ I / SP100/NV / / * 1 /,* I
<br> /( // I
<br> L 3 “'— \ \ ě Nsm \ ;: výměna ! š SPZOO/Nv _ 'TI & LO \ 40 40 (\l \ \ 255//
<br> ;? N33 3085208 SSZOO/NV /
<br> / / / / 'o/ / /,/ N36,/,' SS200/NK,/," 29/ 4 „ /,/ 29/3
<br> 267/2
<br> 4SŽ2
<br> NSOS SR522 ' 5085123 5%
<br> Ts mm.once 708860 GTM uk 1700/23?
<br> požárni_.\ nebezpecny \ _ prnslnr I' \ _ \ /_ | dlozbo \ \ ' ] \ / \ l\ » ! ' „ »
<br> Řízený 'podvrl * | m <.>
<br> M' pode_ dnem torujml
<br> lists pqqchpdu označ"
<br> ypychymn označníky.|
02d_KM.PDF
/O59
<br> /293//
<br> /74'
<br> N49 „_ SS100/NK
<br> /280
<br> /33//
<br> Rízený podvr! min.m.pode dnem toku.Misto přechodu ozno'l typyzonýmíoznočníky <.>
<br> Z/GÁV
<br> g/VEÍ
<br> //63 8% (či "."."./35/3 1 1 \.NYI—Š; N48.sszoo/NK //23 /35/4 & š >.>.< 2 /40/3 u? \\ O h\ “— /35/2 AYy4x5 \ 1 > 1,lm.I 7i\ \.5- \ Lal.' €; 53 N46 \.| _„ SSZOO/NK % 4 N45 ' ;“ ÍŽ/Ž 8085198 > SR542/NK | 2 ' ' N47 ' ; SS100/NK \ / ' \ — r— \'\ \ z // \\s \ \ \ \ /O /5 \ / \ / \\,! \ / V./5// / $ / fa ?; QŠ Ns1z vymeno/ SP100/NV /
<br> \ SS100/NV,/ /
<br> / N41 8085197 szoo/NK
<br> \ »/
<br> i * N39 5085196 sszoo/Nv
<br> "NŠíi vymena
<br> 8085199
<br> sszoo/Nv
<br> v: [,] NWHIO
<br> N38 < 5085952 SR422/NK „ NP213 >< Z
02e_KM.PDF
//53
<br> )( +“qu N31 ' * 53100
<br> //54
<br> N51 „— SSZOO/NK
<br> 430/6
02f_KM.PDF
N50,SS100/NK 270/2

Načteno

edesky.cz/d/5393979

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz