« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Pozvánka na veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání č.2-2022
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,18.5.2022
Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
Oznámení o konání veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.2/2022
<br> Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br> Místo konání: sál restaurace U Vlčků,Tlustice 15
Doba konání: pondělí,30.května 2022 od 19:00
Navržený program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Firma Czech Fund - projednání vkladu financí obce do fondů a bank
<br> 3.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO
<br> 4.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 5.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce ve volebním období 2022 - 2026
<br> 6.Rozpočtové změny č.1/2022
<br> 7.Schválení Závěrečného účtu obce Tlustice za rok 2021
<br> 8.Účetní závěrka za rok 2021 ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun
<br> 9.Studie horní části letištní plochy – varianta II
<br> 10.Aktualizace Nájemní smlouvy s Aeroklubem
<br> 11.Různé
<br> 12.Diskuse
<br> 13.Závěr
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br>
Přílohy a podkladové materiály
<br>  Pozvánka bude doručena poštou
 Ostatní podklady a materiály elektronicky,na příslušné emailové adresy zastupitelů
<br> Přílohy č.1 – 4 k Závěrečnému účtu obce Tlustice jsou k dispozici na obecním úřadu
v kanceláři <.>

Načteno

edesky.cz/d/5393427

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz