« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/842/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/842/22
1
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu
<br> SDO/OEKO/842/22
<br>
uzavřená ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> I <.>
Obecná ustanovení
<br>
<br>
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na základě podané žádosti o poskytnutí dotace svým
usnesením č.53/2022/ZK-15 ze dne 31.3.2022 podle § 36 písm.d) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“)
a ve smyslu směrnice Zastupitelstva Jihočeského kraje č.SM/107/ZK,Zásady Jihočeského kraje
pro poskytování veřejné finanční podpory,o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených
v této smlouvě <.>
<br>
<br> II <.>
Poskytovatel a příjemce dotace
<br>
<br>
<br>
1.Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
<br> Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice
IČO 70890650
zastoupený Ing.Tomášem Hajduškem,náměstkem hejtmana,na základě plné moci ze dne 3.6.2021
č.ú.: 2500001260/0300
<br> dále jako „poskytovatel“
<br>
<br>
2.Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
<br> Město Volyně
náměstí Svobody 41,38701 Volyně
zastoupené Ing.Martinem Červeným,starostou
IČO 00252000
DIČ CZ00252000
č.ú.: 94-6312291/0710
<br> dále jako „příjemce“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
III <.>
Účel a charakter dotace,doba,v níž má být účelu dosaženo
<br>
<br>
1.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci akce „KoDuS Volyně - 24 b.j.(PB)“ <.>
<br>
2.Akce bude realizována v termínu od 1.8.2022 do 31.7.2023.Ukončení akce je rovněž konečným
termínem,kdy má být dosaženo účelu dotace <.>
<br>
3.Pokud nebude akce zahájena nejpozději do 31.8.2022 má poskytovatel možnost smlouvu
vypovědět <.>
<br>
4.Užití dotace kraje na realizaci ak...

Načteno

edesky.cz/d/5392447

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz