« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Zkouška znalosti hub 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zkouška
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ samce STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM v PRAZE
<br> Váš dopis zn.: Ze dne:
<br> Sp.zn.: S—KHSSC 25240/2022 C.j.: KHSSC 25240/2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: michal.novotny©khsstc.cz
<br> Datum: 16.května 2022
<br> Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
<br> pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci sČeskou mykologickou společností vyhlašuje na den
<br> 15.června 2022 (středa) v 10.00 hodin
<br> v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova 17,Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br> Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo pro jejich používání kvýrobě,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro potravinářské účely.Zákon č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém & 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného siožení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví © 24 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.475/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti Žádosti o osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) <.>
<br> Předpokladem pro získání osvědčen...

Načteno

edesky.cz/d/5391914

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
24. 06. 2022
07. 06. 2022
25. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz