« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Záměr obce na pronájem koupaliště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-e827a.pdf
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p.96,693 01,IČ 00 283 169 <,>
<br> tel 519 414 227,519 414 233,Email: info@hornibojanovice.cz
<br>
zveřejňuje dle par.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
<br>
Z Á M Ě R O B C E
<br>
<br>
Pronajmout prostory
<br>
Areálu koupaliště a to bazén na pozemku p.č.64/2,provozní budovu
p.č.st.376 na pozemku p.č.st.376,budovu sociálního zařízení
p.č.st.389 na pozemku p.č.st.389 a pozemek p.č.64/3 v k.ú.Horní
Bojanovice <.>
<br>
<br>
……………………….<.> ………………… <.>
XXXXXXXX XXXXXXX –starosta
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno : 23.5.2022 Sňato dne:
<br>
Vyvěšeno v elektronické podobě : 23.5.2022

Načteno

edesky.cz/d/5391743

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz