« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výzva - vyjádření k podanému odvolání - LEOM s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - vyjádření k podanému odvolání - LEOM s.r.o.
‚
<br> Uřad městské části města Brna,Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
Stavební úřad
<br> Palackého nám.11,621 OO Brno
<br> Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: V Brně dne: 23.5.2022
MCBRMHIOO36O5/22/2100ĺKUIV XXXXX XXXXXXXX Počet stran: X
K podání tel.: XXXXXXXXX Vaše číslo jednací:
<br> fax: 541226124
Spisová značka e-mail: kucerova@reckovice.brno.cz
S MCBRMHIOO7O45/20/2 100/PALU
<br> LEOM s.r.o <.>,IČO 28498208,Matulkova č.p.1683/13,612 00 Brno,<,>
kterou zastupuje TRIGNIS,spol.s r.o <.>,ICO 46960961,Kamenná č.p.214/45,639 00 Brno <,>
dále v odvolacím řízení zastoupené Mgr.Michalem Spryňarem,CAK 18104,Osadní 324/12a
170 00 Praha-Holešovice
<br> Vyvěšeno dne: 23 -05- 2022 Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 23 05 2022
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA
vyJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br> LEOM s.r.o <.>,IČO 28498208,Matulkova č.p.1683/13,612 00 Brno,kterou zastupuje TRIGNIS,spol <.>
s r.o <.>,ICO 46960961,Kamenná č.p.214/45,639 00 Brno,podala dne 19.5.2022
(podání č.j.3556/22/2100) odvolání proti rozhodnutí ve společném řízení o umístění a povolení stavby
„Bytový dům,Zilkova ulice,Brno-Rečkovice“ na pozemcích parc.č.3801 a 3 802/2,oba v katastrálním
území Rečkovice,které vydal stavební úřad dne 4.5.<.> 2022 pod č.j.MCBRMHJOOI3O1/22/2100/KUIV <,>
spis.zn.S MCBRMHJOO7O45/21/2100ĺPALU <.>
<br> Řízení bylo zahájeno na základě žádosti,kterou dne 31.8.2020 podal stavebník: LEOM s.r.o <.>,IČO
28498208,Matulkova č.p.1683/13,612 00 Brno <.>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,jako stavební úřad příslušný podle 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),a obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č.20/200 1,kterou se vydává Statut města Brna,(dále jen “stavební úřad“),podle 86 odst.2 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád...

Načteno

edesky.cz/d/5391085

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz